Velkommen, Gæst (Log ind)

Trinol Myremiddel 810 700 ml

Varenummer MYRE12 Tip en ven
Trinol Myremiddel 810 700 ml

Beskrivelse:

Trinol Myremiddel 810 700 ml Inkl.afgift

DPD Klassificering: N; R50/53
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. .
Væsenligste
skadevirkninger:
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Kan irritere øjnene og huden..
Vask huden efter arbejdet.
ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige
leverandørbrugsanvisning samt Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Batchnummer og udløbsdato fremgår af emballagen.
PKC ApS Vejen ApS - Telefon +45 24 89 97 45 - E-mail mail@prokirkecomfort.dk - CVR 36489006
Klik her for vores mobilside