Velkommen, Gæst (Log ind)

Gas Allroundgas 200 ml

Varenummer GAS111 Tip en ven
Gas Allroundgas 200 ml

Beskrivelse:

Gas Allroundgas 200 ml f. 1927-242100

INDÅNDING
Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.Ved ildebefindende, søg læge.
INDTAGELSE
Ikke sandsynlig p.gr.a. produktets udformning.
HUDKONTAKT
Skyl med vand indtil smerterne ophører.Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte
område.Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge overtager behandlingen.Hvis der er
opstået forfrysninger i huden, opvarmes huden med lunken vand.
ØJENKONTAKT
Skyl øjnene med vand.Anvend fortrinsvis fysiologisk saltvand (0,9%) til skylningen.Søg straks læge, hvis der er kommet
fordråbet gas i øjnene.
FORBRÆNDINGER
Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt ­ søg læge/sygehus, fortsæt om muligt
skylningen til lægen overtager behandlingen.
GENERELT
I tvivlstilfælde skal læge kontaktes.
PKC ApS Vejen ApS - Telefon +45 24 89 97 45 - E-mail mail@prokirkecomfort.dk - CVR 36489006
Klik her for vores mobilside